Pokračovacie kurzy spoločenských tancov pre dospelých nadväzujú na základné kurzy. Otvárame ich každoročne v termínoch september až apríl.

  Sú určené absolventom základných aj pokračovacích kurzov, ktorí majú záujem zdokonaliť si svoje tancovanie a rozšíriť si tanečný repertoár o nové tance a tanečné figúry.

  S odstupom času sú vhodné na príležitostné zopakovanie tanečných figúr aj pre bývalých absolventov pokračovacích kurzov.

  Vyučujú sa nové tanečné variácie v tancoch: anglický valčík, viedenský valčík,  tango, čača, rumba, jive a nové tance: samba, merengue a diskofox

   

   

  Bronzové pokračovacie kurzy
  8 večerov po 80 min
  Kód kurzu: Cena: Otvorenie s tancom:
  2. 12. 2018 - 3. 2. 2019, nedeľa 18:00 GB1 50,- EUR / kurz 2. 12. 2018 nedeľa o 18:00
  10. 12. 2018 - 11. 2. 2019, pondelok 20:00 GB2 50,- EUR / kurz 10. 12. 2019 pondelok o 20:00
  18. 1. 2019 - 15. 3. 2019, štvrtok 20:00 GB3 50,- EUR / kurz 18. 1. 2019 štvrtok o 20:00

     BRONZOVÉ POKRAĆOVACIE KURZY - sú vhodné pre absolventov základných kurzov

   

   

  Strieborný pokračovací kurz
    10 večerov po 80 min
  Kód kurzu: Cena: Otvorenie s tancom:
  3. 10. 2018 - 5. 12. 2018, streda 20:00 GS1 59,- EUR / kurz 3. 10. 2018 streda o 20:00

     STRIEBORNÝ POKRAĆOVACÍ KURZ - je vhodný pre absolventov pokračovacích bronzových kurzov

   

   

   

  Instagram K-Dance

  Partneri

      

   
   
  201653
  © 2018 K-DANCE Banská Bystrica. All Rights Reserved.
  Jarkovsky | Design