Pokračovacie kurzy spoločenských tancov pre dospelých nadväzujú na základné kurzy. Otvárame ich každoročne v termínoch september až apríl.

  Sú určené absolventom základných aj pokračovacích kurzov, ktorí majú záujem zdokonaliť si svoje tancovanie a rozšíriť si tanečný repertoár o nové tance a tanečné figúry.

  S odstupom času sú vhodné na príležitostné zopakovanie tanečných figúr aj pre bývalých absolventov pokračovacích kurzov.

  Vyučujú sa nové tanečné variácie v tancoch: anglický valčík, viedenský valčík,  tango, čača, rumba, jive a nové tance: samba, merengue a diskofox

   

   

  Bronzové pokračovacie kurzy
  8 večerov po 80 min
  Kód kurzu: Cena: Otvorenie s tancom:
  31. 1. 2019 - 4. 4. 2019, štvrtok 20:00 GB3 50,- EUR / kurz 31. 1. 2019 štvrtok o 20:00
  14. 4. 2019 - 9. 6. 2019, nedeľa 18:00 GB4 50,- EUR / kurz 14. 4. 2019 štvrtok o 18:00

  21. 4. sa nevyučuje - Veľkonočná nedeľa 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Instagram K-Dance

  Partneri

      

   
   
  233117
  © 2018 K-DANCE Banská Bystrica. All Rights Reserved.
  Jarkovsky | Design