Pokračovacie kurzy spoločenských tancov pre dospelých nadväzujú na základné kurzy. Otvárame ich každoročne v termínoch september až apríl.

  Sú určené absolventom základných aj pokračovacích kurzov, ktorí majú záujem zdokonaliť si svoje tancovanie a rozšíriť si tanečný repertoár o nové tance a tanečné figúry.

  S odstupom času sú vhodné na príležitostné zopakovanie tanečných figúr aj pre bývalých absolventov pokračovacích kurzov.

  Vyučujú sa nové tanečné variácie v tancoch: anglický valčík, viedenský valčík,  tango, čača, rumba, jive a nové tance: samba, merengue a diskofox

   

   

  Bronzové pokračovacie kurzy
  8 večerov po 80 min
  Kód kurzu: Cena: Otvorenie s tancom:
  20. 9. 2020 - 8. 11. 2020, nedeľa 18:00 GS1 60,- EUR / kurz 20. 9. 2020 nedeľa o 18:00
  9. 12. 2020 - 10. 2. 2021, streda 20:00 GB7 60,- EUR / kurz 9. 12. 2020 streda o 20:00
  11. 1. 2021 - 1. 3. 2021, pondelok 20:00 GB1 60,- EUR / kurz 11. 1. 2021 pondelok o 20:00

   

                                     


   

   

   

   

   

   

  Partneri

      

   
   
  446467
  © 2020 K-DANCE Banská Bystrica. All Rights Reserved.
  Jarkovsky | Design