Náplňou kurzu je tanečná a pohybová výchova spočívajúca v tancovaní veľmi jednoduchých prvkov, s cieľom naučiť deti vnímať rytmus, zvládnuť určité jednoduché pohyby koordinovane s hudbou. Snahou je spojiť hravú časť s tancom. Za týmto účelom sa hodina skladá z dvoch častí. Prvá hravá - pohybová, kde sa deti učia ovládať svoje telo a druhá tanečná, kde sa spájajú jednotlivé pohyby do hudby, ktorá im je blízka. Tanečná a pohybová príprava je vhodná pre všetky tanečné štýly, ako aj pre každú pohybovú aktivitu.

   

  Tanečná a pohybová príprava
  pre deti začínajúce 4 ročné:
  Kód kurzu: Cena: Otvorenie:

  1 x týždenne po 50 min.,
  pondelok 16:25 - 17:15

  E11 76,- EUR / polrok 11. 9. 2019 streda o 16:30

   

  Tanečná a pohybová príprava
  pre deti začínajúce 5-6 ročné:
  Kód kurzu: Cena: Otvorenie:

  1 x týždenne po 50 min.,
  utorok 16:25 - 17:15

  E12 76,- EUR / polrok 11. 9. 2019 streda o 17:30

   

  Tanečná a pohybová príprava
  pre deti začínajúce 5-6 ročné:
  Kód kurzu: Cena: Otvorenie:

  1 x týždenne po 50 min.,
  štvrtok 16:25 - 17:15

  E13 76,- EUR / polrok 11. 9. 2019 streda o 17:30

   

  Deti zaraďujeme do kurzov podľa termínu prihlásenia. Jednu tanečnú lekciu si deti môžu vyskúšať a následne sa rozhodnúť navštevovať jednotlivý kurz. Pokiaľ je niektorý kurz obsadený, neskôr prihlásené deti pozývame vyskúšať si jednu lekciu následne až sa uvoľní miesto v kurze.

   

   

  Instagram K-Dance

  Partneri

      

   
   
  244410
  © 2018 K-DANCE Banská Bystrica. All Rights Reserved.
  Jarkovsky | Design