Náplňou kurzu je tanečná a pohybová výchova spočívajúca v tancovaní veľmi jednoduchých prvkov, s cieľom naučiť deti vnímať rytmus, zvládnuť určité jednoduché pohyby koordinovane s hudbou. Snahou je spojiť hravú časť s tancom. Za týmto účelom sa hodina skladá z dvoch častí. Prvá hravá - pohybová, kde sa deti učia ovládať svoje telo a druhá tanečná, kde sa spájajú jednotlivé pohyby do hudby, ktorá im je blízka. Tanečná a pohybová príprava je vhodná pre všetky tanečné štýly, ako aj pre každú pohybovú aktivitu.

   

  Tanečná a pohybová príprava
  pre deti začínajúce 4 ročné:
  Kód kurzu: Cena: informačné otvorenie

  1 x týždenne po 45 min.,
  pondelok 16:30 - 17:15

  E11 79,- EUR / polrok 13.9.2021 o 16:30

   

  Tanečná a pohybová príprava
  pre deti začínajúce 5-6 ročné:
  Kód kurzu: Cena: informačné otvorenie:

  1 x týždenne po 45 min.,
  utorok 16:30 - 17:15

  E12 79,- EUR / polrok 13.9.2021 o 17:00

   

  Tanečná a pohybová príprava
  pre deti začínajúce 5-6 ročné:
  Kód kurzu: Cena: informačné otvorenie

  1 x týždenne po 45 min.,
  štvrtok 16:30 - 17:15

  E13 79,- EUR / polrok 13.9.2021 o 17:00

   

  Deti zaraďujeme do kurzov podľa termínu prihlásenia. Jednu tanečnú lekciu si deti môžu vyskúšať a následne sa rozhodnúť navštevovať jednotlivý kurz. Pokiaľ je niektorý kurz obsadený, neskôr prihlásené deti pozývame vyskúšať si jednu lekciu následne až sa uvoľní miesto v kurze.

   

   

  Partneri

      

   
   
  438144
  © 2020 K-DANCE Banská Bystrica. All Rights Reserved.
  Jarkovsky | Design