Kurzovné na polrok je 76,- EUR

  Možnosti zníženia kurzovného u tanečníkov, ktorí k 1. 1. 2019 dosiahli vek 5 rokov a nedosiahli vek 15 rokov (ročníky 2004 až 2013).

  1. Prihlásiť sa zároveň aj do Súkromnej základnej umeleckej školy, ktorej alokované pracovisko máme zriadené priamo v objekte tanečnej školy. Prihlášku do Súkromnej základnej umeleckej školy dostanete v kancelárii tanečnej školy. Prihlášku je potrebné odovzdať do 14. septembra 2019.

  - kurzovné na polrok budete mať 51,- EUR

  Partneri

      

   
   
  288789
  © 2020 K-DANCE Banská Bystrica. All Rights Reserved.
  Jarkovsky | Design