Možnosti zníženia kurzovného u tanečníkov, ktorí k 1. 1. 2018 dosiahli vek 5 rokov a nedosiahli vek 15 rokov (ročníky 2003 až 2012).

  1. Prihlásiť sa zároveň aj do Súkromnej základnej umeleckej školy, ktorej alokované pracovisko máme zriadené priamo v objekte tanečnej školy. Prihlášku do Súkromnej základnej umeleckej školy dostanete v kancelárii tanečnej školy. Prihlášku je potrebné odovzdať do 14. septembra 2018.

  - kurzovné na polrok budete mať 44,- EUR

  Instagram K-Dance

  Partneri

      

   
   
  217798
  © 2018 K-DANCE Banská Bystrica. All Rights Reserved.
  Jarkovsky | Design